Zawsze Razem

Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Niepubliczne Gimnazjum

Przetarg

Ogłoszenie nr 612911-N-2017 z dnia 2017-11-08 r.
Niepubliczne Gimnazjum "ZAWSZE RAZEM": Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Niepublicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej „Zawsze Razem” do szkoły oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu

 

Dokumenty do pobrania:
ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ
zal1_formularz_ofertowy.pdf
zal2_wzor_umowy.pdf
zal3_oswiadczenie.pdf
zal4_wykaz_uslug.pdf
zal5_wykaz_osob.pdf
zal6_wykaz_pojazdow.pdf
zal7_przynależnosc_do_grupy_kapitalowej.pdf
zal8_oswiadczenie.pdf
informacja_z_otwarcia_ofert.pdf