Zawsze Razem

Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Niepubliczne Gimnazjum

Rekrutacja 2018/2019

Nasza szkoła jest placówką niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej.
Jest przeznaczona dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, sprzężeniami, w normie intelektualnej oraz z lekką i głębszą niepełnosprawnością.

NAUKA U NAS JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNA.
Uczniowie mają zapewniony bezpłatny dowóz na terenie Poznania oraz gminny.

 Oprócz zajęć edukacyjnych wynikających z realizacji podstawy programowej zapewniamy:

- indywidualne podejście do ucznia,

- zajęcia z psychologiem i neurologopedą,

- atrakcyjne zajęcia dodatkowe, m.in.:

 • dogoterapia,
 • hipoterapia,
 • elementy żeglarstwa,
 • zajęcia teatralne,
 • arteterapia,
 • muzykoterapia,
 • boccia,
 • udział w zawodach Olimpiad Specjalnych,
 • wycieczki,
 • wyjścia do kina w ramach Klubu Filmowego,
 • zajęcia kulinarne.

Ściśle współpracujemy z Ośrodkiem Leczniczo – Rehabilitacyjnym „Zawsze Razem”, który zapewnia naszym uczniom: rehabilitację, fizykoterapię i ćwiczenia korekcyjne. Zajęcia te są skorelowane z planem zajęć edukacyjnych.

Podczas pobytu w szkole oprócz opieki zespołu pedagogicznego, psychologa, neurologopedy, rehabilitantów, zapewniamy opiekę pielęgniarską (karmienie, przewijanie, cewnikowanie, podawanie leków). Ponadto oferujemy opiekę lekarza rehabilitacji ruchowej, który ma możliwość wystawiania skierowań na różnego rodzaju zaopatrzenia ortopedyczne.