Stowarzyszenie

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Zawsze Razem” jest organizacją pożytku publicznego od 2005 roku. Stowarzyszenie jest organem prowadzącym Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum „Zawsze Razem” i Ośrodek Leczniczo – Rehabilitacyjny „Zawsze Razem”.

Równolegle z nauką szkolną dzieci objęte są kompleksową rehabilitacją w Ośrodku Leczniczo – Rehabilitacyjnym „Zawsze Razem”.

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Zawsze Razem”
Os. Jana III Sobieskiego 109
60-688 Poznań

KRS 0000184202

NUMER KONTA:

PKOBP Oddział 1 w Poznaniu
23 1020 4027 0000 1702 0294 7794